Δεν υπάρχουν σύνορα για ένα καλό προϊόν

Έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους της κυβέρνησης της Ουγγαρίας για επαγγελματική συνεργασία.

Ο στόχος των διαπραγματεύσεων αυτών, με τον Οικονομικό ακόλουθο της πρεσβείας της Ουγγαρίας, είναι η δημιουργία δικτύου διανομής στην Ουγγαρία, καθώς και το άνοιγμα των αντιπροσωπειών μας εκεί.

Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα παραδοσιακά μας προϊόντα σε πελάτες και εκτός των συνόρων της Σερβίας.