fbpx

Производство

Основите за днешното стопанисване на предприятие MEK-MOTTA d.o.o. са сложени през 1995 година когато била основана семейна работилница със скромни производствени мощности и силно желание на базата на оригинална рецептура да се направи качествено месно изделие.

С непрекъснато усъвършенствуване на технологията и внимателно ослушване потребите на все по-взискателния пазар е направено така, че с кадрова екипа от висока класа, с подбор на най-качествен добитък от златиборските пасища, с внимателно следене на всички фази на производство, да се създадат месни изделия които повече от две десетилетия са позиционирани на най-високо ниво. Създаден е бранд.

През 2011 година стопанисването надминава рамките на предприемаческата работилница и придобива нов вид на организация като дружество с ограничена отговорност. Необходимостта от разширяване на производствените мощности която е обусловена от константното увеличение от търсенето на пазара, е обусловила през 2013 година да се отпочне с инвестиция в нов производствено складов обект.

Вече през юни 2015 година предприятието своите производствени дейности започва да върши в нов делови обект, изграден по най-високите стандарти които изисква хранително-вкусовата промишленост. Обектът е оборуден с твърде модерно и функционално оборудване за производството и складиране на продуктите. С пренасянето на производствения процес в новия обект за създадени благоприятни условия за увеличение както на производствените мощности и асортимента на продукти, така и за увеличение на броя на заетите.

mek-motta_proizvodnja

Системата на качество е приета в предприятието като важен сегмент на по-нататъшно развитие и в нея постоянно се влага. За да се обезпечи стабилност на качеството на производството, предприятието организира работата си по системата HACCP стандарти за което е получен и сертификат.

През 2008 година предприятието Mek-Motta започва да сътрудничи в производството на месо за Пинк кебапчийница д.o.o. Крагуевац. По този начин Пинк кебапчийниците стават генерален дистрибутор на нашето месо и месни изделия.