fbpx

Открит конкурс за комерциалисти

Поради непрекъснатото повишение обема на работата търсим кандидати за изпълнение на комерчески работи на терена. От Вас очкаваме добри организаторски способности, самостоятелност в работата, изявени комуникационни способности и способности за преговаряне. Дейността на комерциалиста подразбира установяване на нови както и развитие и поддържане на съществуващите делови отношения с купувачите на територията която покриват.

Предлагаме добри условия за работа в динамично делово обкръжение при възможност за непрекъснато развитие и подобрение на професионалните знания и умения.

Ако считате, че можете да отговорите на по-горе посочените изисквания, контактирайте ни и насрочете разговор.

Телефони за контакт: 065/5500-222, 063/107-9794