fbpx

Конкурс за комерцилисти и грил майстори

Зарад увеличения обем на работа на територията на Белград и Крагуевац търсим кандидати за изпълняване на комерчески работи и грил майстори.

Работата на комерциалиста подразбира установяване на нови, както и развитие и поддържане на същесвуващите делови отношения с купувачите на посочените територии. Работата на грил майстора подразбира подготовка и поднасяне на нашите продукти при презентации.

Ако притежавате добри организационни способности и изявено комуникационно умение и умение за преговаряне, контактирайте ни и насрочете разговор.

Телефони за контакт: 065/5500-222, 063/107-9794